„eApskaita"

NAUJIEMS FINANSŲ APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS STANDARTAMS PRITAIKYTAS IT SPRENDIMAS

Remiantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus subjektai privalės sudaryti, teikti ir skelbti 2009 metų ir vėlesnių metų ataskaitų rinkinius pagal naujuosius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintus standartus (toliau - VSAFAS). Viešojo sektoriaus subjekto 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinyje turi būti pateikti praėjusių finansinių metų palyginamieji skaičiai. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d. Viešojo sektoriaus subjektas turi teisę sudaryti 2008 metų ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą. Diegdamos naujuosius apskaitos ir atskaitomybės standartus, visos Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigos neišvengiamai turės keisti ne tik savo veiklos procedūras, bet ir patobulinti turimas finansų apskaitos sistemas arba įsidiegti naujas.

Senųjų sistemų pertvarkymas gali būti susijęs su neprognozuojamomis išlaidomis bei terminais, tuo tarpu naujųjų sistemų diegimo kaštai bei darbų atlikimo laikas yra daug aiškesni ir konkretesni.

Sprendimas

Remdamasi naująja LR Finansų ministerijos patvirtinta VSAFAS koncepcija, UAB ,,Affecto Lietuva” paruošė diegimui viešajam sektoriui pritaikytą finansų apskaitos ir atskaitomybės sprendimą – „eApskaita". Tai vieningas finansų valdymo ir apskaitos sprendimas, sukurtas standartinio „Oracle eBusiness Suite" funkcionalumo, skirto viešajam sektoriui, pagrindu, kartu su integruota personalo valdymo, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio sistema „Paskata”. 

Keletas esminių atitikimo naujiesiems VSAFAS reikalavimams bruožų:

  • Pinigų ir kaupimo principo apskaita vykdoma lygiagrečiai;
  • Vedamos atskiros didžiosios knygos pinigų ir kaupimo principo apskaitai;
  • Automatinis įrašų kūrimas pagal abu principus;
  • Paruoštas daugiau nei 170 ataskaitų, pritaikytų viešajam sektoriui, paketas;
  • Ataskaitose pateikiami visi įsiskolinimai ir įsipareigojimai, įskaitant ir atidėjinius;
  • Ataskaitos rengiamos pagal kaupimo ir pinigų principą.

Be standartinių (būtinų) finansinės apskaitos modulių, sistema turi ir specifinius viešajam sektoriui ir naujiesiems VSAFA standartams pritaikytus modulius:

  • Viešųjų pirkimų;
  • Biudžeto (sąmatų) valdymo;
  • Ilgalaikio turto nuomos;
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės.

Naujoji apskaitos sistema Vilniaus savivaldybėje

Norėdama kokybiškai įsidiegti naujuosius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Vilniaus savivaldybė nusprendė diegti naują apskaitos sistemą. Savivaldybės skelbtą konkursą laimėjo UAB „Affecto Lietuva".

Savivaldybės teigimu, nauja sistema pakeis atskiras ir tarpusavyje nesusietas atskirų padalinių finansų valdymo ir apskaitos sistemas, užtikrins vieningą savivaldybės administracijos padalinių apskaitos tvarkymą pagal vieningus vidinius apskaitos standartus. Naujoji finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS) taip pat leis greičiau ir paprasčiau rengti vidaus ir išorės ataskaitas, atlikti visapusišką finansinių lėšų panaudojimo analizę ir užtikrins efektyvesnį jų panaudojimo valdymą.

Tikimasi, kad įdiegus šią sistemą pagerės finansų valdymo ir apskaitos kokybė bei patikimumas, išaugs darbo sparta, sumažės kaštai. FVAS kūrimo darbai yra ir ateities projektas, kuris, ateityje augant kasmetinėms finansavimo ir miesto investicinės programos apimtims, įgalins Savivaldybę nedidinti apskaitos darbuotojų skaičiaus ir taps pagrindiniu "e. miesto" sistemos komponentu. 

Daugiau informacijos apie „eApskaita" sprendimą rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą ir atsisiuntę brošiūrą:

eApskaita pdf, 915,30 kB
Contact-Us

Jei Jums kilo klausimų, susidomėjote ar pageidautumėte individualaus IT sprendimų/paslaugų pristatymo Jūsų organizacijoje, visada maloniai prašome kreiptis tel. (8-5) 212 3712 arba el. paštu info.lt@affecto.com , mūsų specialistai susisieks su Jumis ir atsakys į kilusius klausimus.