Darbuotojų veiklos vertinimo sistema „PlanToGrow"

Screen Shot 2016-06-06 at 16.04.47_croped

Kodėl nusprendėme kurti „PlanToGrow" sistemą?

Mums svarbu, kad mūsų darbuotojai nuolatos tobulėtų, todėl padedami personalo vadybos konsultantų įsidiegėme darbuotojų veiklos vertinimo vadybos sistemą. Žinoma, kiekviena vadybinė sistema turi turėti padedančią IT sistemą. Daug įmonių darbuotojų veiklos vertinimą atlieka panaudodami „Microsoft Word" ar „Excel" dokumentus. Mes pradėjome taip pat, tačiau pamatę DVV proceso naudą darbuotojams, o tuo pačiu ir įmonei, netrukus įsigijome specializuotą įrankį.

Esame informacinių technologijų (IT) įmonė, todėl turime ypač aukštus lūkesčius informacinėms sistemos. Deja, įsigytas DVV įrankis lūkesčių netenkino. Mes žinome, kad informacinės sistemos gali būti patogios, neatsiliekančios nuo šiuolaikinių tendencijų ir gebančios ne tik palengvinti procesą, bet ir pateikti įžvalgas. Rinkoje tokių produktų neradome, taigi nusprendėme žengti žingsnį toliau ir sukurti įrankį, kuriam keliame itin aukštus technologijų ir veiklos reikalavimus.

Kaip mes kuriame „PlanToGrow" sistemą?

Pirmiausia, remiamės savo, kaip DVV proceso dalyvių patirtimi. Tam, kad pasiūlytas IT sprendimas atitiktų naujausias personalo vadybos kryptis, nuolat konsultuojamės su personalo vadybos konsultantais – ekspertais. Norėdami, kad įrankis būtų patogus naudotojams, demonstruojame jį klientams ir stengiamės atsižvelgti į jų nuomonę.

Ką iš šios sistemos gausiu?

  • IT priemones, leidžiančias lengvu būdu organizuoti DVV procesą, stebėti jo vykdymą, patogiai prižiūrėti metinių pokalbių vedimą ir matyti eigą. Personalo darbuotojas, kaip proceso administratorius, turės prieigą prie visos
    su DVV procesu susijusios informacijos, ir ši informacija bus vienoje vietoje. 
  • Galimybę kaskaduoti tikslus ir susidaryti kompetencijų modelį. Tai padės darbuotojams suprasti įmonės veiklos plėtros sritis, bendrai siekti tikslų ir nusistatyti, kokias kompetencijas ugdyti, kokiose srityse tobulėti.
  • Įrankį, kuris pokalbius su darbuotojais vedantiems vadovams ir patiems darbuotojams padeda kokybiškai pasirengti pokalbiui, įvesti metinio pokalbio metu aptariamą informaciją, veiklos tikslus ir vertinti darbo rezultatus
  • Galimybę pagal įvestą informaciją stebėti ir vertinti: padalinį arba darbuotoją – kaip keitėsi kompetencijų vertinimai, tikslų pasiekimo lygis, kaip veiklos rezultatai keičiasi lyginant su ankstesniais vertinimo periodais, bei kaip jie atrodo padalinių ar įmonės kontekste. Statistinės informacijos ir ataskaitų pagrindu galėsite matyti darbuotojų veiklos pokyčius, gerinti darbo organizavimą, nustatyti tobulinimosi poreikius ir sritis, planuoti reikalingų kompetencijų įgijimą, matyti darbuotojų reitingavimą: potencialiai pažangūs, tipinės kvalifikacijos, viršijantys lūkesčius.

Pradėti paprasta, nes:

  • „PlanToGrow" sistema yra debesų kompiuterijos sprendimas, kuris pateikiamas kaip paslauga ir nereikalauja papildomų investicijų į IT infrastruktūrą ir gali integruotis su jūsų turima infrastruktūra.
  • Ši paslauga nereikalauja sudėtingų diegimų ar kitų įmonės IT skyriaus resursų.
  • Mokama tik tiek, kiek paslauga naudojama, todėl sistemą lengvai galite išbandyti su tiksline darbuotojų grupe.
  • Pradžia su minimaliomis investicijomis.

Susisiekite su mumis, pademonstruosime sistemą ir patarsime dėl tolesnių veiksmų:   PlanToGrow@affecto.com

Daugiau informacijos: hr.affecto.lt/plan-to-grow  

tinklalapiui_croped